Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten en aanbiedingen van T-Trading Renswoude en T-Toys.nl

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt. De algemene voorwaarden zijn op onze website te lezen, door u te downloaden via de site en kunnen indien gewenst via de email of per post toegestuurd worden.

Onder T-Toys wordt in deze algemene voorwaarden en op de site bedoeld:
T-Toys / T-Trading Renswoude, KvK nummer: 53550773, BTW nr. NL002144152B79 gevestigd, Kooiweg 10, 3927 EB Renswoude. 
T-Toys is een onderdeel van T-Trading Renswoude, gevestigd Kooiweg 10 Renswoude.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door T-Toys aan de koper per e-mail is verzonden.

T-Toys komt uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt.

Artikel 3 Prijzen
Alle genoemde prijzen op de website van T-Toys zijn vermeld in euro's inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van T-Toys zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

Artikel 5 Levering en levertijd
Wanneer een bestelling is geplaatst , ontvangt de koper een definitieve bevestiging per e-mail met in de bijlage de faktuur. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten en de bankgegevens van T-Toys / T-Trading Renswoude.

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van T-Trading Renswoude is bijgeschreven, zal T-Toys de bestelling, als het artikel op voorraad is, binnen twee werkdagen bij PostNL, DHL of DPD afleveren voor verzending naar het door de koper opgegeven afleveradres. Als het artikel besteld moet worden, zal de leveringstijd langer zijn. Wel streven we ernaar, zo snel mogelijk uw bestelling te verzenden! Zodra de bestelling afgeleverd is bij PostNL, DHL of DPD ontvangt u van ons een bericht met het Track & Trace nummer per e-mail, zodat u weet dat uw bestelling onderweg is en via Track & Trace van PostNL/DPD/DHL kunt volgen waar het pakket is en wanneer het bezorgd wordt.

De door T-Toys opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. T-Toys is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Indien het artikel door ons niet binnen 2 werkdagen bij onze koerier afgeleverd kan worden bijvoorbeeld omdat het artikel niet voorradig is en besteld moet worden bij onze leverancier, zullen wij u hier over berichten. Indien de levertijd een termijn van 14 dagen overschrijdt is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde  bedragen zullen in dat geval per omgaande doch uiterlijk binnen 7 dagen door T-Toys worden teruggestort.

T-Toys behoud zich het recht voor om artikelen in een afwijkende kleur/model te leveren, indien de fabrikant een afwijkende kleur of model levert onder hetzelfde artikelnummer. Indien dit niet voldoet aan de wensen van de klant, is deze gerechtigd om dit terug te sturen. De verzendkosten zijn in dit geval voor rekening van de koper. 

Indien de bestelde artikelen, door welke oorzaak dan ook zijn uitverkocht, neemt T-Toys contact op met de koper om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De koper heeft in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

T-Toys is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering zijn voor T-Toys.

Artikel 6 Betaling
T-Toys biedt de volgende manieren om te betalen:

Vooruit betaling: T-Toys zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat T-Toys de betaling heeft ontvangen.

IDeal: Na het plaatsen van een bestelling kiest u voor de betaalmethode IDeal. De rest volgt dan vanzelf. De betaling wordt in principe dezelfde dag verwerkt. T-Toys zal de bestelling leveren nadat de betaling is ontvangen.

Mister Cash / Bancontact / Giropay / Sofort Banking: deze betaal methodes zijn geschikt voor klanten die buiten Nederland wonen. Kies voor een van deze betaal methodes en de rest volgt dan vanzelf. De betaling wordt in principe dezelfde dag verwerkt. T-Toys zal de bestelling leveren nadat de betaling is ontvangen.

Contant: U kunt indien gewenst uw bestelling bij een van onze verkooppunten ophalen, u bent ons dan geen verzendkosten verschuldigd. Zodra de bestelling klaar staat, zullen wij u berichten, zodat u een afspraak kunt maken om de bestelling op te halen. Na contante betaling kunt u dan de bestelling mee nemen. Bij sommige verkooppunten is het mogelijk om te pinnen.

Artikel 7 Verzendkosten
T-Toys is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via onze koeriers.
T-Toys maakt gebruik van de koeriersdiensten van DHL / DPD en PostNL, de verzendkosten voor orders tot € 15,00 bedragen € 6,25. Voor orders tussen de € 15,00 en € 150,00 bedragen de verzendkosten € 5,75. Wanneer uw order bedrag boven de € 150,- uitkomt betaald u geen verzendkosten. Voor bestellingen welke naar België verzonden worden, betaald u € 4,25 voor enveloppe zendingen, € 9,99 voor normale pakketten. Grote pakketten voor bijvoorbeeld Rolly Toys Traptractors of Peg Perego voertuigen hebben afwijkende verzendkosten, dit wordt bij het artikel vermeld. Voor een uitgebreid overzicht van de verzendkosten per land verwijzen wij u naar: https://www.t-toys.nl/service/shipping-returns/

T-Toys is gerechtigd om eventueel zelf de bezorging te verzorgen voor hetzelfde tarief.
Wanneer er problemen zijn tijdens het transport, zullen wij er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen, en zullen u hierover ten aller tijden op de hoogte houden.

Wanneer u kiest voor extra afleveropties, zoals zaterdag bezorging of volgende dag in huis. Dan worden deze extra kosten niet vergoed indien u uw bestelling retour stuurt.

Artikel 8 Retourzendingen / Herroepingsrecht
De koper is gerechtigd om binnen 14 dagen na levering zonder boete en zonder opgaaf van redenen de bestelling aan T-Toys aan te melden tot het retour sturen mits het product en verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Na het aanmelden heeft de consument nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. Het door u betaalde bedrag zal in dat geval per omgaande doch uiterlijk binnen 14 dagen (na ontvangst van uw retour zending, zodat wij eerst de staat van het artikel kunnen beoordelen op compleetheid en gebreken) gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in dezelfde ongeschonden staat bij T-Toys moet worden afgeleverd als waarin de koper het heeft ontvangen. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

De verzendkosten voor het (deels) retour sturen van uw order komen voor uw eigen rekening.

Een retourzending dient verstuurd te worden naar T-Trading Renswoude / T-Toys, Kooiweg 10, 3927 EB te Renswoude onder vermelding van het order- of factuurnummer. Of naar het verkooppunt welke u order verzonden heeft.

T-Toys behoud zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. Ook wanneer bij het retourzenden bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing ontbreekt of de verpakking zodanig beschadigd is dat het artikel niet meer verkoopbaar is behoud T-Toys zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren.

Wanneer u een artikel buiten de wettelijk vast gestelde termijn van 14 dagen retour wilt sturen, dan dient u hierover eerst te overleggen met T-Toys.

T-Toys is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of product ontstaat. Zorg daarom voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is om de retourzending na te zoeken.

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid
Voor alle door T-Toys geleverde producten is fabrieksgarantie van toepassing.

Alle producten in het assortiment van T-Toys voldoen aan de strenge eisen waaraan de artikelen moeten voldoen. De aansprakelijkheid berust echter altijd bij de fabrikant. T-Toys sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

T-Toys is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via onze koerier.

Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd, er veranderingen zijn aangebracht, onoordeelkundig gebruik of schade.

Wanneer een artikel beschadigd is of binnen een redelijk termijn kapot is gegaan, kunt u contact opnemen met T-Toys, het liefst via de email met duidelijke foto's van het beschadigde item. Zodat T-Toys kan bemiddelen voor u met de fabrikant. Wij zullen in dit geval onze uiterste best doen om een vervangend onderdeel/artikel voor u te regelen.

Artikel 10 Klachten en gebreken
Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk per e-mail, of per post, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. T-Toys zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur (1 werkdag) een reactie geven.

De koper heeft dan ook de verplichting om onmiddellijk na ontvangst van de bestelling, de aankoop te onderzoeken of deze voldoet aan de overeenkomst. Is dit niet het geval, stel ons dan zo spoedig mogelijk per email op de hoogte.

Voor retour zendingen zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft T-Toys in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk, dan wel via de e-mail mee te delen en zulks zonder dat T-Toys gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan T-Toys kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoornissen, energiestoringen, storingen in het communicatienetwerk of het niet of niet tijdig leveren van toeleveranciers.

Artikel 12 Persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegd recht
Op alle overeenkomsten tussen T-Toys en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
T-Toys blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 15 Privacybeleid T-Toys

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van T-Toys. U dient zich ervan bewust te zijn dat T-Toys niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

T-Toys respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van T-Toys of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van T-Toys of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Omdat wij het gebruik van cookies op andere sites niet altijd prettig vinden, hebben wij ervoor gekozen om op onze site geen gebruik te maken van cookies. Wij zullen dus geen tekst bestandjes op uw computer plaatsen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur / Kiyoh beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

T-Trading Renswoude / T-Toys
Kooiweg 10
3927 EB Renswoude
[email protected]
0318-550216.

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »